Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

THE 11th BANGKOK USED CAR SHOW 2019

usedcar_poster_2019

มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 11
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 – 3 เมษายน 2562
ณ Hall 7-8 Impact เมืองทองธานี

มหกรรมโชว์รถมือสองระดับคุณภาพ จากเต็นท์รถชั้นนำของเมืองไทย พร้อมเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายให้สามารถหาซื้อรถมือสองมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษา มูลค่าตลาดรวมของรถยนต์ให้เกิดการหมุนเวียน และเป็นการกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ภายในงานยังมีรถหรูมือสองสภาพเยี่ยมอีกมากมายในประเทศไทยมาร่วมโชว์และจำหน่ายอีกมากมาย