Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

2010

2010

THE 2nd BANGKOK USED CAR SHOW 2010

usedcar_poster_2010

มหกรรมรถยนต์มือสอง ครั้งที่ 2
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2553
ณ ศูนย์แสดงสินค้าฯ ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี

มหกรรมโชว์รถมือสองระดับคุณภาพ จากค่ายรถผู้นำเข้าอิสระและเต็นท์รถชั้นนำของเมืองไทยพร้อมเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้สามารถหาซื้อรถมือสองมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและเพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษามูลค่าตลาดรวมของรถยนต์ให้เกิดการหมุนเวียน และเป็นการกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ ภายในงานยังมีรถหรูมือสองสภาพเยี่ยมอีกมากมายในประเทศไทยมาร่วมโชว์และจำหน่ายอีกมากมาย

Project Info

Date:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin